Zmiana treści regulaminu oraz umowy

ET-MEDIA Krzysztof Pałka, Ewa Pałka S.C. (Spółka) informuje, że na podstawie art. 60a ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1489 z późn. zm. ), w związku z zaleceniami pokontrolnymi OLU.WKT.420.11.2016.11 z dnia 28.11.2016 wydanymi przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wprowadzone zostaną zmiany treści Umowy oraz Regulaminu – w celu usunięcia niedozwolonych postanowień umownych oraz wprowadzenia treści wymaganych wyżej wymienioną ustawą:

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Informacja o wyniku postępowania z zapytania ofertowego, dotyczącego zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,  w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, podziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego” za pośrednictwem LGD „Poleska Dolina Bugu”.…

Jak zgłaszać awarię lub usterkę

Zanim zgłosimy awarię możemy sprawdzić czy przypadkiem nie jesteśmy w stanie sami rozwiązać problemu:

Informacja dla posiadaczy routerów:

  1. Należy w pierwszej kolejności sprawdzić czy jest on podłączony do prądu (powinny migać na nim diody LED).
  2. Należy również upewnić się czy kabel firmy ET-Media jest wpięty do portu oznaczonego w routerze jako Internet lub WAN.
  3. Jeżeli nasz komputer jest podłączony do routera za pomocą kabla, należy sprawdzić czy jest on w pięty do portu oznaczonego numerem 1, 2, 3 lub 4 oraz sprawdzić czy przypadkiem kabel nie wypiął się z karty sieciowej.
  4. Jeżeli nasz komputer jest podłączony do routera bezprzewodowo, należy sprawdzić czy przypadkiem nie wyłączyła się karta sieciowa (bardzo często klienci przypadkiem przyciskają przycisk na laptopach wyłączający kartę sieciową). Aby to szybko sprawdzić (gdy nie wiemy który to przycisk i która dioda LED sygnalizuje nam stan karty sieciowej), wystarczy wejść do połączeń sieciowych i wyszukać połączeń. W obecnej chwili praktycznie zawsze powinno nam się wyświetlić kilka urządzeń WIFI więc gdy program nie wyświetla nam nic to przyczyną jest wyłączona karta sieciowa.
  5. Jeżeli wszystko wydaje się być podłączone prawidłowo a router „mruga” można wyłączyć router wyciągając wtyczkę z gniazdka na 1 minutę i ponownie go włączyć. 95% zgłaszanych awarii przez naszych klientów to zawieszający się router. Urządzenia te są bardzo wrażliwe na skoki napięcia.

Informacja dla posiadaczy komputerów wpiętych bezpośrednio do sieci Elektrobit (bez użycia routera):

  1. Należy w pierwszej kolejności sprawdzić stan kabla i wtyczki oraz to czy przypadkiem nie wypięła się ona z karty sieciowej.
  2. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie czy karta sieciowa nie jest wyłączona programowo (w systemach Windows możemy to znaleźć w Panelu sterowania, w systemach Linux w terminalu za pomocą komendy ip addr show i szukamy wartości UP.

Jeśli wszystkie powyższe metody zawiodą należy zgłosić do nas awarię.

Awarie można zgłaszać:

  • w godzinach pracy (poniedziałek-piątek 9-16:30) telefonicznie bądź osobiście w siedzibie firmy ET-Media, ul. Jana Pawła II 5, tel. 82 572 44 25
  • całą dobę na specjalną linię alarmową, numer 691 516 446 lub 601 437 303. Można zadzwonić bądź przysłać SMSa (w godzinach nocnych wyłącznie SMS)
  • jeśli mamy dostęp do innego, działającego połączenia z internetem mailem na adres internet@elbi.pl, lub GG:4044525

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, podziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego” za pośrednictwem LGD „Poleska Dolina Bugu”.…