Polityka prywatności

ET-MEDIA Krzysztof Pałka, Ewa Pałka S.C. z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 5, 22-200 Włodawa, informuje, iż jest Administratorem Państwa danych osobowych.

Dane są przetwarzane w celu realizacji zawartych z Państwem umów, świadczenia usługi internetowej, telefonicznej oraz telewizyjnej, naprawy i modernizacji komputerów, sprzedaży produktów biurowych w sklepie.

Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

Dane osobowe przez Państwa podane uzyskiwane są dobrowolnie na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na mocy Ustawy o RODO.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

 • Zawarcia i realizacji świadczeń wynikających z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym dostarczania usług, wykonania przyłącza oraz instalacji w lokalu, a także usuwania awarii i konserwacji sieci telekomunikacyjnej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy);
 • Wystawianie faktur i przyjmowanie płatności (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego);
 • Windykacja roszczeń oraz obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
 • Obsługa reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego);
 • Gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie danych retencyjnych odpowiednim organom (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 159 i nast. ustawy prawo telekomunikacyjne);
 • Realizacja próśb klienta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • Przedstawienia propozycji zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub usług powiązanych z usługami telekomunikacyjnymi (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
 • Kontaktu telefonicznego na podany w formularzu numer telefonu w celu marketingu bezpośredniego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 172 ustawy – prawo telekomunikacyjne – Twoja zgoda);
 • Przesłania informacji handlowej w zakresie usług telekomunikacyjnych i usług powiązanych na podany w formularzu adres mail (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy i świadczeniu usług drogą elektroniczną – Twoja zgoda);
 • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • Ustawy Prawo telekomunikacyjne;
 • oraz aktów wykonawczych;

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 • dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  • a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
  • b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących ET-MEDIA Krzysztof Pałka, Ewa Pałka S.C.
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych dane zawarte na fakturach przechowywane są przez okres 5 lat, zgodnie z wymogami przepisów prawa
 • dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych ET-MEDIA Krzysztof Pałka, Ewa Pałka S.C. na podstawie uzasadnionego interesu prawnego będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, którą dotyczą
 • dane retencyjne przechowywane są przez okres 12 miesięcy, a następnie usuwane
 • dane znajdujące się na umowie oraz innych nośnikach przechowywane są przez okres jej trwania, okres umożliwiający dochodzenie roszczeń (3 lata) oraz okres niezbędny do obrony przed roszczeniami kierowany przeciwko nam (10 lat, z tym że w przypadku wprowadzenia nowelizacji okres ten będzie wynosił 6 lat)
 • dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie przez Administratora danych transmisyjnych dla celów marketingu usług telekomunikacyjnych Administratora, dane będą przetwarzane jedynie przez okres obowiązywania umowy

Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 • sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
 • pisemnego, umotywowanego żądania usunięcia danych
 • pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Państwa szczególną sytuację (prawo cofnięcia zgody)
 • ograniczenia przetwarzania danych
 • przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • uzyskania wyczerpującej informacji dot.:
  • występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
  • celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  • stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
  • ewentualnym źródle pozyskania danych;
  • udostępnienia Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

Z powyższego prawa mogą Państwo skorzystać nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Administrator Danych Osobowych jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować Państwa o przysługujących prawach i udzielić stosownej informacji na piśmie.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora Danych Osobowych.

COOKIES

1. Mechanizm cookies na stronie internetowej ET-MEDIA.pl

Podczas przeglądania naszej strony internetowej, stosownie do ustawień przeglądarki oraz udzielonej zgody, na komputerze użytkownika (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany plik lub kilka plików cookie. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami mającymi na celu przybliżenie tematyki plików cookies.

Plikami cookies są dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka) dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika w sposób domyślny. Użytkownicy serwisu (strony internetowej) mogą w każdej chwili dokonać zmiany ustawień dotyczących plików
cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje na temat jak zmienić warunki przechowywania lub utrzymywania plików cookies (zależnie od używanej przeglądarki) znajdziecie Państwo tutaj:

Niedokonanie zmian w ustawieniach w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika a w związku z tym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Wyłączenie stosowania cookies może jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach naszego serwisu internetowego.

Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności w celu:

 • konfiguracji serwisu – umożliwienia ustawienia funkcji i usług w serwisie internetowym
 • uwierzytelnienia – umożliwienie informowania gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu witryna może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje
 • przechowywania danych sesyjnych (po zakończeniu sesji wygasa)

2. Stosujemy następujące kategorie plików cookies na naszych stronach:

 • Wewnętrzne – zakładane przez nasz serwis w celu jego prawidłowego działania
 • Identyfikacyjne – zakładane przez nasz serwis w celu identyfikacji sesji i logowania użytkownika
 • Zewnętrzne – zakładane przez partnerów naszego serwisu takich jak np. Google służące m.in. analizowaniu ruchu na stronie, badaniu jego źródeł oraz akcji wykonywanych przez użytkowników, prowadzeniu kampanii reklamowych

Pliki cookies używane są również przez podmiot współpracujący z ET-MEDIA Krzysztof Pałka, Ewa Pałka S.C., tj. Google Inc. z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, USA. Wykorzystujemy usługi Google Analytics, YouTube Google AdWords, które posiadają własne regulacje dotyczące polityki prywatności:

3. Kontakt
W przypadku pytań dotyczących polityki prywatności prosimy o kontakt na adres siedziby firmy lub za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@et-media.pl
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego za potwierdzenie zgody na wykorzystywanie plików cookies uznaje się odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki. Dodatkowe informacje na temat plików cookies można znaleźć na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl