Wskaźniki

Bez kategorii

Wskaźniki jakości usług osiągane przez ET-MEDIA

Wskaźniki jakości dostępnych usług telekomunikacyjnych za rok 2018 r.

1. Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci 0,19 miesiąca
2. Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich 0,09
3. Skuteczność usunięcia uszkodzeń 100%
4. Średni czas usunięcia uszkodzenia 3 godziny
5. Wskaźnik reklamacji faktur 0%

Wskaźniki jakości dostępnych usług telekomunikacyjnych za rok 2017 r.

1. Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci 0,21 miesiąca
2. Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich 0,1
3. Skuteczność usunięcia uszkodzeń 100%
4. Średni czas usunięcia uszkodzenia 3 godziny
5. Wskaźnik reklamacji faktur 0%

Wskaźniki jakości dostępnych usług telekomunikacyjnych za rok 2016 r.

1. Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci 0,27 miesiąca
2. Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich 0,17
3. Skuteczność usunięcia uszkodzeń 100%
4. Średni czas usunięcia uszkodzenia 3 godziny
5. Wskaźnik reklamacji faktur 0%

Wskaźniki jakości dostępnych usług telekomunikacyjnych za rok 2015 r.

1. Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci 0,3 miesiąca
2. Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich 0,3
3. Skuteczność usunięcia uszkodzeń 100%
4. Średni czas usunięcia uszkodzenia 2,5 godziny
5. Wskaźnik reklamacji faktur 0%