INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Aktualności

Informacja o wyniku postępowania z zapytania ofertowego, dotyczącego zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,  w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, podziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego” za pośrednictwem LGD „Poleska Dolina Bugu”.

It looks like nothing was found at this location. Maybe try one of the links below or a search?