ZAPYTANIE OFERTOWE

Aktualności

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, podziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego” za pośrednictwem LGD „Poleska Dolina Bugu”.

It looks like nothing was found at this location. Maybe try one of the links below or a search?