Szczegóły podłączenia przewodowego

Internet

Podłączenie klientów realizowane jest w ciągu kilku dni roboczych (najczęściej dwóch) od zgłoszenia i podpisania umowy. Polega ono na położeniu indywidualnego kabla od switcha znajdującego się najczęściej w piwnicy bloku, do miejsca wskazanego przez klienta w mieszkaniu czy firmie. Instalacja jest układana przez profesjonalną i doświadczoną ekipę monterską, w sposób możliwie najbardziej solidny oraz estetyczny. Po ułożeniu kabla następuje instalacja karty sieciowej oraz konfiguracja i zabezpieczenie systemu operacyjnego. Jeśli ie wystąpią nieprzewidziane trudności, po wyżej wymienionych czynnościach można rozpocząć korzystanie z sieci.

Wszystkie umieszczone w piwnicach switche połączone są między sobą tworząc sieć szkieletową, a poprzez główny serwer łączą się „ze światem” (czyli sieciami zewnętrznymi). Należy podkreślić, że 95% naszej sieci oparta jest na podziemnych połączeniach kablowych, co jest szczególnie ważne dla sieci szkieletowej – nie występują tu połączenia radiowe. Daje to gwarancję dużej niezawodności, stabilności działania, odporności sieci na zakłócenia oraz wysokich prędkości połączeń z serwerem i między użytkownikami. Jest też dużo mniejsze prawdopodobieństwo „podsłuchania” przesyłanych danych. Jedynie w miejscach znacznie oddalonych od sieci kablowej i takich gdzie nie ma innej możliwości, połączenia są realizowane drogą radiową.

Przed podłączeniem jest możliwość sprawdzenia jak to wszystko wygląda w praktyce. Zapraszamy do ET-Media!